BESPLATNO DODATNI VOZAČ ZA SVAKI NAJAM
Prvi dodatni vozač je besplatan za sve najmove. Svi vozači moraju da ispune uslove za iznajmljivanje. Pročitajte više u opštim uslovima poslovanja.
BESPLATNA DOSTAVA U OKVIRU GRADA
Dostava automobila u gradu je besplatna. Cena dostave van grada će biti naknadno obračunata po zahtevu i klijent će biti obavešten preko e-maila.
RezervišiKompanija