Termini i Uslovi

DEFINICIJE:

Ugovor - uključuje informacije iz sledećih dokumenata: Ugovor o iznajmljivanju/zakupu, odredbe i uslove iznajmljivanja, primopredaju, izveštaje i potpune specifikacije u dodacima ugovoru.

Automobil/Vozilo - predstavlja vozilo koje se nudi za iznajmljivanje sa svom svojom opremom.

Navedena tarifa - je naplata za dan iznajmljivanja (24 sata) namenjena za iznajmljeni automobil.

Gorivo - dizel ili benzin, u zavisnosti od vrste iznajmljenog automobila.

Korisnik - osoba navedena u Ugovoru, koja može voziti vozilo iznajmljeno od strane Klijenta.

Partner - pravno lice koje posreduje u iznajmljivanju između Autonoma i klijenta;

SCDW/SCDW+ - naknada za smanjenje odgovornosti u slučaju štete ili krađe opisane u poglavlju 4.


UVOD:

Uslovi ugovora uključuju informacije u sledećim dokumentima: Ugovor o iznajmljivanju/zakupu, odredbe i uslove iznajmljivanja, izveštaj o primopredaji i lista naplate u slučaju štete, kao i potpune specifikacije u dodacima Ugovoru.

Uslovi sadržani ovde su pravno obavezujući i moraju se poštovati kako bi se iznajmilo vozilo od Autonoma. Cene uključuju PDV.


1. OBAVEZE AUTONOMA

1.1. Da Klijentu ustupi pravo da koristi vozilo koje je predmet Ugovora i to: predajom vozila, popunjavajem i potpisivanjem izveštaja o primopredaji, davanjem ključeva i dokumenata o automobilu (potvrdu o registraciji, polisu osiguranja auto odgovornosti) u originalu.

1.2. Da Klijentu pruži pomoć na putu u Srbiji tokom čitavog ugovornog perioda, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji u slučaju nesreće ili mehaničkog kvara.

1.3. Da zameni vozilo (u zavisnosti od raspoloživosti), u slučaju oštećenja koje se ne može popraviti na licu mesta, ukoliko je u pitanju oštećenje koje nije načinio Klijent, u roku od 24 sata, u zavisnosti od lokacije gde je došlo do kvara.

1.4. Ukoliko Autonom nije u mogućnosti da zameni vozilo, Klijentu će se refundirati troškovi koji se odnose na zakup izračunati srazmerno vremenu u kome vozilo nije bilo moguće koristiti.

1.5. Autonom nije odgovoran za gubitke Klijenta u slučaju otkazivanja ili oštećenja vozila, osim troškova koje je Autonom ovlastio za popravke.

1.6. Od isporuke automobila do vraćanja Autonom je izuzet od odgovornosti za štetu vozila iznajmljenog Klijentu, prouzrokovanu u saobraćaju, kao i od putovnih ili mostarskih naknada (putarina) ili novčanih kazni zbog okupiranja nedozvoljenog parking mesta, kršenja zakona o putevima ili srpskih zakona.

1.7. Izdavanjem potvrde o ispunjavanju i otkazivanju prethodno odobrenih depozita, Autonom se oslobađa od odgovornosti zbog nedostupnosti iznosa na računu klijenta i preporučuje kontaktiranje i dostavljanje potvrde banci u koja je izdala karticu.


2. OBAVEZE KLIJENTA

Napomena: U pogledu rezervacije putem telefona, putem imejla ili preko partnera, Autonom može otkazati rezervaciju, bez ikakvog duga klijentu ili posredniku, ukoliko krajnji klijent ne ispunjava minimalne uslove za zakup propisan ugovorom i objavljuje na sajtu Autonoma. 

2.1. Da ima 21 godinu, da poseduje državnu i/ili međunarodnu važeću vozačku dozvolu (obavezno je imati međunarodnu dozvolu za dokumente izdate u zemljama koje koriste pismo drugačije od latinske abecede i onih dobijenih za vozila sa volanom sa desne strane, npr. Ujedinjeno Kraljevstvo, Indija, Australija, Japan). Prilikom potpisivanja Ugovora, vozačka dozvola zajedno sa identifikacionim dokumentom i kreditnom karticom mora biti predstavljena u originalu. Za blokiranje depozita potrebna je kreditna kartica. Ne prihvataju se kartice za Pre-Pay plaćanje.

2.2. Vozačima sa iskustvom između 0-1 godina će se naplaćivati naknada i to: € 300 za klase A, B, C, D, D2, E, F i € 500 za klase F1, G, G2, P, P1, P2, L, L1. Vozačima sa iskustvom od 1-3 godine biće naplaćena naknada od 100 € za klase A, B, C, D, D2, E, F i 300 za F1, G, G2, P, P1, P2, L, L1 . Naknada će se primenjivati po zakupu, bez obzira na njegovo trajanje. Ukoliko postoje dodatni vozači u istim uslovima, sa iskustvom između 0-1 godina, odnosno 1-3 godine, naknada se naplaćuje samo jednom.

2.3. Da dozvoli samo licima ovlaštenim od strane Autonoma i onima pomenutima u ugovoru ili predstavnicima Autonoma da upravljaju vozilom.

2.4. Naknada za dodatne vozače iznosiće 15,00 evra po osobi. Kao što je navedeno u Ugovoru, oni prihvataju da moraju ispunjavati uslove iznajmljivanja automobila u Autonomu.

2.5. Da ne voze vozilo van površina kolovoza, po neasfaltiranim putevima, nebetoniranim putevima i putevima koji su zatvoreni za javni saobraćaj. U suprotnom, Autonom će fakturisati nastalu štetu.

2.6. Neće vršiti i dozvoliti tehničke ili estetske intervencije bilo kog tipa bez pisane saglasnosti Autonoma.

2.7. Da obavesti Autonom o lokaciji vozila na zahtev i da omogući inspekciju vozila od strane predstavnika Autonoma u roku od 24 sata od zahteva.

2.8. Da ne koristi vozilo za usluge taksiranja, vozačke škole, aktivnosti guranja ili vuče, trke, obučavanje, takmičenja ili u svrhu prevoza opasnih materija ili obavljanja nelegalnih aktivnosti koje mogu oštetiti stanje vozila, i da ne koristi vozilo druge svrhe. Ako iznajmljeno vozilo bude oduzeto ili uništeno/oštećeno od strane vlasti ili Klijenta kao rezultat korišćenja automobila u svrhu sticanja neadekvatnih povlastica/koristi prevozom predmeta ili zabranjenih supstanci, Klijent će biti odgovoran za celokupnu vrednost vozila.

2.9. Kućni ljubimci (na primer: psi, mačke) se mogu transportovati u automobilima Autonoma samo u kutijama sa posebnom namenom (kavezi, vreće) koje će biti zatvorene tokom putovanja. U suprotnom će se primeniti isti uslovi pod članom 3.11.

2.10. Za nepoštovanje obaveza Klijenta navedenih u poglavlju 2 (izuzev stava 2.1 - u kom slučaju Autonom ima pravo da jednostrano ukine rezervaciju bez povraćaja iznosa prikupljenog u slučaju avansa), prikuplja se potpuni garantni depozit (uključujući i naknade za SCDW).

2.11. Klijent ima obavezu da održava vozilo u adekvatnom stanju upotrebe tokom čitavog trajanja ugovora i da ostavi automobil u istom stanju u kojem ga je pokupio/la. U slučaju bilo kakve štete nanesene vozilu u toku trajanja ugovora (uključujući štetu prouzrokovanu udaranjem životinja ili oštećenjima nepoznatog porekla) klijent ima obavezu da plati za sve popravke koje bi mogle biti neophodne kako bi se automobil vratio u prvobitno stanje.


3. ISPUNJAVANJE UGOVORA. DOSTAVLJANJE, ZAMENA I VRAĆANJE VOZILA.

3.1. Primopredaja vozila vrši se na mestu, na datum i vreme dogovoreno između Autonoma i Klijenta i koje je navedeno u obrascu rezervacije i Ugovoru. Vraćanje automobila na mesto drugačije od onog na kome je preuzeto vršiće se samo uz saglasnost Autonoma i stvoriće dodatne takse koje će Autonom naplatiti od garancije-depozita. Vraćanje auta se smatra završenim nakon potpisivanja izveštaja o primopredaji Autonoma i Klijenta.

3.2. Za vozila koja se vraćaju izvan radnog vremena (vikendom i/ili tokom noći) ili u vremenskim uslovima koji sprečavaju inspekciju automobila, odgovornost Klijenta za svaku moguću štetu i oslobađanje depozita će se produžiti do sledećeg radnog dana u podne.

3.3. Klijent koji je vratio vozilo u stanju drugačijem nego kada je preuzeto prema izveštaju o primopredaji, a bez primopredaje ključa predstavnika Autonoma i bez bilateralnog potpisivanja izveštaja o primopredaji će aktivirati naplatu celog depozita.

3.4. Naknade za parkiranje prilikom primopredaje vozila na lokaciji koja se razlikuje od one koju je prvobitno predložio Autonom, kao i za parkiranje tokom čitave upotrebe automobila iznajmljenog od Autonoma, u potpunosti će snositi Klijent. Takođe će snositi troškove parkiranja, sve poreze koje zakon propisuje, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama, putarine i putne naknade, stacionarne naknade na aerodromima ili zasebna područja sa ograničenjem, kao i kazni koje su proizišle od kršenja pravila u saobraćaju. U slučaju neplaćanja iznad navedenog, Autonom će isplatiti novčane kazne nastale usled nesposobnosti Klijenta da ispuni obaveze. Autonom će klijentu fakturirati i naplatiti efektivnu vrednost novčane kazne plus administrativnu naknadu/ kaznu od 50€.

3.5. Klijent je dužan da vrati automobil sa istom količinom goriva koju je vozilo imalo na početku perioda iznajmljivanja. U suprotnom, klijent se slaže da plati administrativnu naknadu za u iznosu od 50,00 evra i ekvivalent nedostajućeg goriva, prema fiskalnom računu. Nikakva nadoknada se ne daje za vraćeno više goriva u poređenju sa početnom količinom goriva koju obezbeđuje Autonom.

3.6. Ukoliko Klijent napuni vozilo iznajmljeno u Autonomu gorivom koje se razlikuje od goriva koje je naznačio proizvođač (kao što je navedeno u saobraćajnoj dozvoli), klijent je zadužen da plati administrativnu naknadu u iznosu od 50 evra, troškove prevoza na platformi, troškove dana imobilizacije, troškove popravke prema proceni za popravku i adekvatno punjenje rezervoara. (uključujući klijente koji su se opredelili za SCDW/SCDW +).

3.7. Iznajmljivanje van Srbije zahteva pisanu saglasnost Autonoma i isto podleže posebnim uslovima. Postoji ograničenje od 400km/dan, a za prekoračenje kilometraže se naplaćuje naknada od 0,10 evra/km. Da bi dobili dokumente neophodne za prelaz granica, naplaćuje se naknada od 50 € (izuzetak: za Tursku se primenjuje naknada od 100 €). Stopa za iznajmljivanje kojima se izlazi zemlje će biti 15 €/dan viša od navedenih naknada.

3.8. Sigurnosni depozit za napuštanje zemlje iznosi najmanje 1000 evra i najviše 5000 evra.

3.9. Putovanje u inostranstvo je dozvoljeno samo unutar zemalja Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, kao i u zemlje bivše Jugoslavije (Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) Zabranjen je odlazak na teritoriju Kosova i Metohije kao i u Republiku Albaniju. Ukoliko se ova obaveza prekrši, u slučaju štete ili krađe Klijent će biti odgovoran za celokupnu vrednost automobila.

3.10. U slučaju kvara i/ili nepredviđenog događaja na putu van zemlje Klijent će, prema izveštaju potpisanom pri preuzimanju automobila, mora vratiti automobil unutar granica Srbije snosivši punu cenu.

3.11. Po preuzimanju automobila od strane Klijenta treba navesti status čistoće automobila, kako spoljašnji, tako i unutrašnji, a Klijent će potpisati izveštaj sa ovim beleškama. Kada vozilo po povratku zahteva više od standardne procedure pranja kako bi se obnovilo stanje pre iznajmljivanja, Klijent se slaže da plati administrativnu naknadu od 50 evra pridodatu uslugama automobilskog pranja, prema fakturi koju će Autonom dostaviti Klijentu.

3.12. Autonom iznajmljuje automobil sa nizom dodataka u koje se ubraja GPS, dečije sedište, lanci za sneg, prema sledećim cenama:

   • GPS 5 €/dan, maksimalno do 50 €

   • Sedište za dete 3 €/dan, maksimalno do 30 €

   • Lanci za sneg 3 €/dan, maksimalno do 30 €

3.13. U slučaju gubitka ili oštećenja ključeva, originalnih dokumenata ili dodataka za automobil, gubitka karte za parkiranje ili gubitka registarskih tablica od strane Klijenta, Autonom će Klijentu naplatiti vrednost oštećenih/izgubljenih predmeta na osnovu cene iz fakture za nabavku svakog dodatka ili iznos novčane kazne koju klijent mora platiti, zajedno sa administrativnom naknadom od 50 evra.

3.14. Ukoliko klijent želi da vozilo vrati na mesto koje se razlikuje od onog koje je je prvobitno predviđeno Ugovorom, on/ona će pisanim putem obavestiti Autonom ili pozvati na telefonski broj za podršku: 0656445440. Autonom će morati da da saglasnost na ovu ugovornu izmenu, a Klijent će platiti doplatu između 50 i 1000 evra u vezi koje će Autonom istog obavestiti putem SMS-a ili mejlom.

3.15 Ukoliko klijent ostavi automobil u agenciji koja se razlikuje od one prethodno utvrđene ugovorom, i to bez obaveštavanja o izmeni lokacije za dostavu, naknada će biti naplaćena u iznosu od 500€.

3.16. Ukoliko se vozilo vraća nakon vremenskog roka utvrđenog ugovorom, nadoknada od 10 evra po satu se plaća u skladu sa ugovorom. Ukoliko klijent odloži dostavu vozila bez saglasnosti Autonoma, Autonom ima pravo da preuzme vozilo na trošak i rizik Klijenta.

3.17. Autonom neće biti odgovoran za bilo koje predmete koje je Klijent zaboravio u vozilu i koji su ostali neidentifikovan prilikom primopredaje vozila.

3.18. Pušenje u automobilima Autonoma strogo je zabranjeno. U slučaju nepoštovanja naplaćuje se naknada od 50 €.\

3.19. Iznajmljivanje vozila van radnog vremena dostupno je na zahtev klijenta. Dodatna naknada od 20 € biće primenjena.


4. GARANCIJA ZA ŠTETU NAKNADE ZA SMANJENJE

4.1. Vozilo ima obaveznu polisu osiguranja, u skladu sa zakonom.

4.2. Klijent ima mogućnost da bira jednu od sledećih garancija i naknade za smanjenje garancije prilikom potpisivanja ugovora: Naknada štete u slučaju sudara (CDW), Zaštita od krađe (TP) uključena je u cenu, super verzija naknade štete (SCDW) ili Super Cover Plus (SCDW +)

4.2.1. Naknada štete u slučaju sudara (CDW) predstavlja nadoknadu za štetu (odgovornost), koja se takođe naziva i depozit štete (naveden u javnim tarifama), koji može varirati između 500 evra do 3.000 evra u zavisnosti od klase vozila navedenog u ugovoru koje potpisuju Stranke. Obavezni depozit se podnosi po potpisivanju ugovora, a Autonom će ga blokirati na kreditnoj kartici i nadoknaditi Klijentu po vraćanju automobila (osim u slučajevima navedenima u odeljku 4.4.).

4.2.2. "Zaštita od krađe" (TP) je zaštita od krađe koja je namenjena da ograniči odgovornost vozača za troškove koji su nastali usled

krađe ili pokušaja krađe iznajmljenog vozila u okviru ograničenja obezbeđenja u odnosu na klasu navedenu u ugovoru o iznajmljivanju. Zaštita od krađe ne obuhvata lične stvari vozača koje se mogu pokrivati prema putnim polisama.

4.2.3. Super verzija naknade štete u slučaju sudara (SCDW) predstavlja naknadu za smanjenje garancije navedene u članu 4.2.1, čija se dnevna stopa nalazi u ugovoru o iznajmljivanju. Plaćanjem naknade SCDW, odgovornost klijenta u slučaju oštećenja i/ili krađe iznajmljenog vozila se umanjuje od vrednosti pomenutog osiguranja u iznosu od 150,00 evra za cl. A-C, 180,00 evra za kl. D-E i 240,00 evra za kl. F-L kako bi se pokrili svi dodatni troškovi, osim kada je drugačije od onog pomenutog u poglavlju 5 ovog Ugovora.

4.2.4. Super Cover Plus (SCDW +) je superiorna naknada za smanjenje garancije koja u potpunosti eliminiše odgovornost klijenta u slučaju nesreće i/ili krađe.

4.3. Ako je jedan od korisnika navedenih u ugovoru starosti između 18 i 25 godina ili ima više od 70 godina, njemu/njoj se naplaćuje dvostruka garancija. U ovom slučaju, garancija se ne može smanjiti plaćanjem SCDW ili SCDW + naknade.

4.4. Ukoliko se lice odluči za CDW/SCDW, Autonom klijentu fakturiše garanciju (odbitnu) za štetu pod sledećim uslovima:

   a) oštetećenja (nesreće) prouzrokovane iznajmljenom vozilu, utvrđene od strane nadležnih organa policije na račun Klijenta ili

       nepoznatog počinioca (uključujući situaciju u kojoj se vozilo nalazi oštećeno ili vandalizovano na parkingu).

   b) krađe iznajmljenog automobila

   c) kao i bilo kog drugog izuzeća iz polise osiguranja i spiska štete koje je sastavni deo uslova i odredbi.


5. KADA NE VAŽI OSLOBAĐANJE OD plaćanja NAKNADA ZA UMANJENJE GARANCIJE

Bez obzira na plaćenu naknadu za smanjenje garancije za koju se klijent odlučio, on/ona postaje odgovoran/na i nadležan/na za

plaćanje celog iznosa nastale štete i plaćanje kolateralne štete u sledećim situacijama:

   • nepoštovanje obaveza utvrđenih u poglavlju 2

   • vožnje pod dejstvom alkohola, droge i drugih narkotika

   • ako je šteta prouzrokovana namerno ili grubom nepažnjom od strane ugovarača najma ili vozača. Pod grubom nepažnjom se smatra:

   • Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu

   • Preticanje na mestima gde se saobraćajnom signalizacijom zabranjeno preticati

   • Kretanje vozila u suprotnom smeru od onog koji je na tom mestu dozvoljen saobraćajnim znacima

   • Prekoračenje brzine za više od 50km/h od brzine koja je na tom delu puta dozvoljena saobraćajnim propisima

   • ako je šteta nastala zato što je vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost bila poznata ugovaraču naajma ili vozaču

   • nedostatak goriva u iznosu od 50 € koji predstavlja administrativnu naknadu za gorivo + fiskalni račun

   • gubitak autentičnih dokumenata/ključeva/dodataka automobila 50 € (član 3.13)

   • oštećenje prostora za putnike (prekomerno zaprljanje, isflekavanje ili oštećenje sedišta)

   • oštećenje/gubitak dodatne opreme za iznajmljivanje (GPS, dečije sedište, itd.)

   • oštećenje donjeg dela vozila (elementi ispod vozila: štitnik, izduvni sistem/auspuh, pregrada za ulje itd.)

   • sipanje pogrešnog goriva u vozilo

   • oštećenje felni ili guma

   • delimična ili potpuna oštećenja uzrokovana pušenjem unutar automobila i/ili dok je vozilo u zapaljivoj sredini


6. PLAĆANJE

6.1. Klijent u potpunosti plaća usluge prilikom potpisivanja Ugovora, najamninu (auto i više iznajmljenih opcija), naknadu za umanjenje garancije (ukoliko je izabran) i sve dodatne naknade utvrđene u izveštaju.

6.2. Obračun RSD-a se vrši po prodajnom kursu poslovne banke Autonoma na dan potpisivanja Ugovora.

6.3. Plaćanje najamnine se može izvršiti kreditnom karticom, debitnom karticom (Visa, MasterCard ili American Express) ili u gotovini. Pre Pay platne kartice i kartice Dinner's Cluba, se ne prihvataju.

6.4. Cene ne uključuju troškove goriva, putarine, novčane kazne za kršenje saobraćajnih propisa na javnim putevima i važećih nacionalnih zakona ili troškove nastale delovanjem lokalnih vlasti u vezi sa vozilom koje je predmet ovog Ugovora, tokom perioda zakupa. Pun iznos ovih isplata biće naplaćen Klijentu.

6.5. Klijent mora da izmiri sve finansijske obaveze koje ostaju pod Ugovorom prilikom vraćanja vozila, na osnovu platnog dokumenta koji je izdao Autonom.

6.6. Bilo koji iznos koji Klijent nije platio Autonomu na kraju Ugovora, kao i druge propratne naknade (karte, kazne, poreze itd.) ili ukoliko je do oštećenja vozila došlo u toku ugovornog perioda prema stavu 2.11. Autonom može naplatiti iznos sa kreditne kartice Klijenta uz prethodne pisane opomene. Svaki iznos naplaćen u odsustvu klijenta, uz njegovu saglasnost potpisivanjem pomenutih uslova, završava se obaveštenjem klijenta putem mejla od Autonoma koji sadrži račune i fakture vezane za plaćanje.

6.7. U slučaju odloženog plaćanja od roka navedenog u Ugovoru, plaćaju se kazne u iznosu od 1% od iznosa za svaki dan kašnjenja. 

6.8. U slučaju jednostranog raskidanja ugovora od strane Klijenta, pre dogovorenog/ugovornog perioda, njemu/njoj se neće nadoknaditi/refundirati uplaćeni iznos. Autonom, kao gest svom Klijentu, obezbediće kontra-vrednost preostalih usluga putem vaučera važećeg 12 meseci koje klijent može koristiti za iznajmljivanje novog/drugog vozila u Autonom mreži.

6.9. Garancija navedena u članu 4. se vraća na kraju dogovorenog ugovornog perioda u roku od najviše 30 dana od potpisivanja otpusne lsite od strane Autonoma i od strane Klijenta. Autonom nije odgovoran za bilo kakve prepreke u vraćanju prouzrokovane spoljnim faktorima kao što su kašnjenja u plaćanju preko banaka itd.


7. PROCEDURE U SLUČAJU OŠTEĆENJA:

7.1. Klijent mora odmah obavestiti Autonom i prijaviti policiji bilo kakvu štetu otkrivenu na iznajmljenom vozilu.

7.2. Ukoliko šteta ima nepoznatog počinioca, Klijent mora pre vraćanja automobila dobiti izveštaj za popravku od policije.

7.3. Ukoliko je nesreća bila krivica Klijenta, nakon primopredaje vozila isti je dužan da podnese i ovlašćenje za popravku i izveštaj izdat od strane policije; Klijent mora takođe da dostavi pisanu izjavu u sedište Autonoma.

7.4. Ukoliko je klijent ili drugi korisnik na putu odgovoran za nesreću, Klijent mora da zaključi prijateljsko poravnanje ili da od policije pribavi ovlašćenje za popravku sa zvaničnim izveštajem i kopijom polise AO koja pripada počiniocu ukoliko se isti složi;Klijent mora takođe dati pisanu izjavu sedištu Autonoma.

7.5. U svim gore navedenim slučajevima Klijent mora proveriti da li su sva pronađena oštećenja pomenuta u ovlašćenju za popravku.

7.6. U slučaju kršenja postupka za naknadu štete, Klijent je odgovoran za punu vrednost popravki, troškove imobilizacije i troškove koji nastaju zbog nedostatka upotrebe automobila.


8. PRODUŽENJE, OBUSTAVLJANJE I RASKIDANJE UGOVORA

8.1. Uslovi produženja, obustavljanja ili raskidanja ugovora ne mogu se utvrditi bez saglasnosti Autonoma.

8.2. Namera klijenta da produži ugovor će se dostaviti Autonomu najmanje 24 sata pre isteka Ugovora. Tarifa se plaća pod istim uslovima dogovorenim u inicijalnom ugovoru. Ugovor se može produžiti pisanom saglasnošću obeju strana.

8.3. Ugovor se ukida de jure (na dan) na kraju izdavanja.

8.4. Ugovor može biti raskinut pre isteka roka dogovorom obeju strana.

8.5. I u slučaju preuranjenog prekida i u slučaju pravovremenog raskida ugovora, Klijent je dužan dostaviti automobil na mesto koje je predviđeno ugovorom.


9. KONAČNE ODREDBE

9.1. Klijent se sa pravom stavlja u zakašnjenje za sve svoje obaveze u ugovoru i nepoštovanje istih u predviđenom roku.

9.2. Svi sporovi koji proističu iz ili u vezi sa ovim Ugovorom će se prvo rešavati sporazumno, i samo u slučaju neuspeha istog stranke će se obratiti nadležnim sudovima u Beogradu.

9.3. Za svaki spor ovaj Ugovor predstavlja dokaz.